ADMI-NOBA

Administratief Ondersteunings Bureau Achterhoek en Budget coaching

Bij ADMI-NOBA en Budget Coaching Achterhoek streven we naar de best mogelijke persoonlijke ondersteuning om u te ontzorgen. Dit doen we door persoonlijk bij u aan huis te komen en u daar te helpen met uw administratie en financiën. Denk bijvoorbeeld aan uw bankzaken, het invullen van (overheids)formulieren, afhandelen van lopende zaken e.d., we kunnen ook helpen met de belastingen, uw boekhouding enz. enz. 

Maar we kunnen veel meer!  
    


We willen de onafhankelijkheid, de zelfstandigheid en het financieel fit-zijn van onze cliënten en hun familie zo veel mogelijk bevorderen door onze ondersteuning.


We nemen ruim de tijd om goed naar onze cliënten te luisteren en een individueel pakket aan te bieden dat het best aansluit op de vragen en behoeften. Zo is het ook voor u mogelijk om ADMI-NOBA of Budget Coaching in te zetten.

 Privacy beleid ADMI-NOBA, 

onderdeel van “De Business Gids”.

Uw privacy is belangrijk voor ons bij ADMI-NOBA en De Business Gids. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om uw account te beheren, onze diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze diensten, voor zover u hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze Diensten

ADMI-NOBA richt zich op de ondersteuning van administratieve zaken bij u thuis. Tevens helpen we met digitale zaken als internetbankieren en digid gerelateerde dingen. 

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke dienstverlening te kunnen aanbieden en om u te informeren over onze diensten en activiteiten. Sommige van deze gegevens geeft u direct, bijvoorbeeld wanneer u reageert via onze website of een advertentie op internet. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect via Facebookacties e.d.

Wanneer u op een of andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

·       Voor- en achternaam;

·       Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);

·       E-mailadres;

·       Uw mobiele nummer;

·       Uw woonadres;

·       Geboortedatum en plaats (indien van toepassing)

·       Burgerservicenummer (indien van toepassing)

·       Paspoort- of ID nummer (indien van toepassing)

·       Bedrijfsnaam (indien van toepassing);

·       Bedrijfsregistratienummer (indien van toepassing).

·       Financiële gegevens (Indien van toepassing).Derde Partijen

We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

·       Collega ondernemers in de regio Achterhoek.

·       Accountantskantoren in Nederland

·       Banken in binnen- en buitenland

 

Hoe gebruiken we Uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken uw persoonsgegevens om ondersteuningsgerichte diensten van uw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om de juiste hulp in te schakelen voor uw vraag.

Klantcontact en communicatie. We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media.

Marketing. We willen u graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze diensten, of die van collega- bedrijven

U hebt het recht om u te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening.

Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens slechts met derden, indien sprake is van een noodzaak omdat anders niet verder gegaan kan worden met de dienstverlening zoals gepland is.

We delen uw gegevens:

• Voor zover nodig uitsluitend om onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren, onze diensten te verlenen en mogelijk te maken.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door ons personeel op ons kantoor en bij u thuis in Nederland.

Hoe lang bewaren we Uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Na opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

 

Vragen en klachten

Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via: info@adminoba.nl.

Indien u het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit:

ADMI-NOBA, onderdeel van De Business Gids